Daniel Chieng +6011 2222 3330

Quadro Residences, KLCC

Quadro Residences, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 16/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 2,343 sf

RM 11,000

(RM 4.69 psf)

Quadro Residences, KLCC

Quadro Residences, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 16/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,590 sf

RM 6,000

(RM 3.77 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 16/02/2017

 

Semi-Furnished Condominium for rent # 1,668 sf

RM 7,000

(RM 4.20 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 16/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,076 sf

RM 6,000

(RM 5.58 psf)

St Mary Residences, KLCC

St Mary Residences, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 09/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,560 sf

RM 6,500

(RM 4.17 psf)

St Mary Residences, KLCC

St Mary Residences, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 09/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,131 sf

RM 5,000

(RM 4.42 psf)

St Mary Residences, KLCC

St Mary Residences, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 09/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,614 sf

RM 6,500

(RM 4.03 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 08/02/2017

 

Semi-Furnished Condominium for rent # 1,076 sf

RM 5,800

(RM 5.39 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 08/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,668 sf

RM 12,000

(RM 7.19 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 08/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,076 sf

RM 6,500

(RM 6.04 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 01/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,076 sf

RM 6,500

(RM 6.04 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 01/02/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 2,195 sf

RM 15,000

(RM 6.83 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 19/01/2017

 

Semi-Furnished Condominium for rent # 2,195 sf

RM 15,000

(RM 6.83 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 19/01/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,786 sf

RM 12,000

(RM 6.72 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 19/01/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,076 sf

RM 8,000

(RM 7.43 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 19/01/2017

 

Semi-Furnished Condominium for rent # 1,087 sf

RM 6,000

(RM 5.52 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 11/01/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 2,195 sf

RM 12,000

(RM 5.47 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 11/01/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,195 sf

RM 8,000

(RM 6.69 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 11/01/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,076 sf

RM 8,000

(RM 7.43 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 11/01/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,087 sf

RM 6,500

(RM 5.98 psf)

Quadro Residences, KLCC

Quadro Residences, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 05/01/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,590 sf

RM 6,500

(RM 4.09 psf)

Quadro Residences, KLCC

Quadro Residences, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 05/01/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 2,343 sf

RM 10,000

(RM 4.27 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 03/01/2017

 

Semi-Furnished Condominium for rent # 1,668 sf

RM 6,500

(RM 3.90 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 03/01/2017

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,076 sf

RM 7,500

(RM 6.97 psf)

K Residence, KLCC

K Residence, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 28/12/2016

 

Semi-Furnished Condominium for rent # 2,453 sf

RM 8,000

(RM 3.26 psf)

Mirage Residence, KLCC

Mirage Residence, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 28/12/2016

 

Semi-Furnished Condominium for rent # 1,281 sf

RM 4,000

(RM 3.12 psf)

St Mary Residences, KLCC

St Mary Residences, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 22/12/2016

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,453 sf

RM 6,000

(RM 4.13 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 22/12/2016

 

Semi-Furnished Condominium for rent # 1,668 sf

RM 7,000

(RM 4.20 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 22/12/2016

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,076 sf

RM 6,000

(RM 5.58 psf)

Banyan Tree, KLCC

Banyan Tree, KLCC

Posted by Daniel Chieng +6011 2222 3330 on 22/12/2016

 

Fully Furnished Condominium for rent # 1,076 sf

RM 7,000

(RM 6.51 psf)

Contact User

Contact Daniel Chieng +6011 2222 3330