Daniel Chieng

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 14/08/2017
 • 3r3b |
 • 2c/park |
 • 1,786 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 10,000
(RM 5.60 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 14/08/2017
 • 4r4b |
 • 2c/park |
 • 2,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 14,000
(RM 6.38 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 14/08/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,076 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,000
(RM 5.58 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 27/07/2017
 • 2r2b |
 • 1,076 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,000
(RM 5.58 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 27/07/2017
 • 4r4b |
 • 2,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 10,000
(RM 4.56 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 27/07/2017
 • 2r2b |
 • 2,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 12,000
(RM 5.47 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 17/07/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,076 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,500
(RM 6.04 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 06/07/2017
 • 2r2b |
 • 1,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,800
(RM 5.69 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 03/07/2017
 • 2r2b |
 • 1,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 7,500
(RM 6.28 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 03/07/2017
 • 2r2b |
 • 1,087 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,000
(RM 5.52 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 03/07/2017
 • 2r2b |
 • 1,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 8,000
(RM 6.69 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 19/06/2017
 • 2r2b |
 • 1,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 8,000
(RM 6.69 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 14/06/2017
 • 3r3b |
 • 1,668 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 8,000
(RM 4.80 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 14/06/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,087 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 8,000
(RM 7.36 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 14/06/2017
 • 2r2b |
 • 1,076 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,000
(RM 5.58 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 12/06/2017
 • 4r4b |
 • 2c/park |
 • 2,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 13,000
(RM 5.92 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 12/06/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 8,000
(RM 6.69 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 12/06/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,076 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,000
(RM 5.58 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 05/06/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,087 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 8,000
(RM 7.36 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 05/06/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,087 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,000
(RM 5.52 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 30/05/2017
 • 2r2b |
 • 1,087 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,500
(RM 5.98 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 30/05/2017
 • 3r3b |
 • 1,668 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 8,000
(RM 4.80 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 30/05/2017
 • 3r3b |
 • 2c/park |
 • 1,768 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 12,000
(RM 6.79 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 23/05/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 8,000
(RM 6.69 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 23/05/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,076 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,000
(RM 5.58 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 11/05/2017
 • 3r3b |
 • 2c/park |
 • 1,768 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 12,000
(RM 6.79 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 11/05/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,195 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 8,000
(RM 6.69 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 11/05/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,076 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,000
(RM 5.58 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 03/05/2017
 • 2r2b |
 • 1c/park |
 • 1,076 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 6,000
(RM 5.58 psf)

Banyan Tree, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 03/05/2017
 • 5r5b |
 • 3,379 sqft

Daniel Chieng

REN12845

01122223330
xxx xxxx

RM 16,000
(RM 4.74 psf)

Contact User

Contact Daniel Chieng


FOLLOW US